یکی از آهنگای قشنگ شادمهر که خیلی دلنشینه با ریتم 6/8 سنگین بزنید


F#m             G     Bm            A                  F#m        G    Bm      F#m

یه روز یه باغبونی یه مرد آسمونی … نهالی کاشت میونه باغچه ی مهربونی

F#m          G      Bm           A                F#m          G      Bm         F#m

میگفت سفر که رفتم یه روز و روزگاری … این بوته ی یاس من میمونه یادگاری

F#m        Em       G        A                  F#m               G                      Bm

هر روز غروب عطر یاس تو کوچه ها میپیچید … میونه کوچه باغا بوی خدا میپیچید

F#m              Em       G        A        F#m               G                      Bm

هر روز غروب عطر یاس تو کوچه ها میپیچید … میونه کوچه باغا بوی خدا میپیچید

F#m                 G               A             F#m         G     Bm      F#m

اونایی که نداشتن از خوبیا نشونه … دیدن که خوبی یاس باعث زشتیشونه

F#m        Em       G              A                   F#m               G         Bm  F#m

عابرای بی احساس پا گذاشتن روی یاس … ساقه هاشو شکستن آدمای ناسپاس

F#m        Em        G              A                F#m                    G        F#m

یاس جوون برگمون تکیه زدش به دیوار … خواست بزنه جوونه اما سر اومد بهار

F#m             Em      G          A                       F#m                 G    F#m

یه باغبون دیگه شبونه یاسو برداشت … پنهون ز نامحرما تو باغ دیگه ای کاشت

F#m              G     F#m    Bm                          G            A    F#m         Bm

هزار ساله کوچه ها پر میشه از عطر یاس … اما مکان اون گل مونده هنوز ناشناس

F#m              G     F#m    Bm                         G            A    F#m         Bm

هزار ساله کوچه ها پر میشه از عطر یاس … اما مکان اون گل مونده هنوز ناشناس